donderdag, september 28, 2006

Prima benadering

Peter Croes bleef dit jaar, ondanks enkele mooie prestaties, toch wel onder de verwach-tingen. Het moet gezegd worden. Bovendien voldeed hij niet aan de (strenge) resultaatverbintenis (top-8 op het Europese kampioenschap) die was opgelegd door het BLOSO om zijn topsportstatuut te verlengen. Vandaag had hij een gesprek met het BLOSO over het al dan niet verlengen van zijn statuut. Peter had wel een voldoende sterk dossier. Hij voldeed met een zesde plaats in een wereldbekerwedstrijd al aan de helft van de norm die zal worden opgelegd door het BOIC om uitgestuurd te worden naar de O.S.(twee maal top-8 in een wereldbekerwedstrijd), en op de Olympische ranking van de ITU (International Triathlon Union) staat hij 25ste (de eerste 60 zijn startgerechtigd). Bovendien speelt zijn jeugdige leeftijd in zijn voordeel. Hij kan de volgende 2 jaar nog een belangrijke progressie maken.
Het BLOSO had daar allemaal oren naar, en zijn contract werd zonder problemen verlengd. Bovendien had Peter, en vooral dat vind ik positief, eerder deze week al een bijzonder constructief gesprek met topsportexpert Jul Clonen. Losstaand van het feit dat Peter een atleet is van mij vind ik dit alles een prima benadering van de topsportexpert, een manier van werken die op termijn vruchten moet afwerpen. Voilà dus, als het het goed is mag en moet het ook gezegd worden.

3 Comments:

At 9/28/2006 06:01:00 p.m., Anonymous Anoniem said...

Gelukkig is die topsportcoordinator afkomstig uit het triathlon milieu en heeft hij kennis van zaken, dit in tegenstelling tot veel andere personen met ook hoge of zelfs hogere functies. Laten we hopen dat Jul ook een nuchtere kijk op de zaak heeft voor de andere sporten.

 
At 9/29/2006 11:08:00 p.m., Anonymous Anoniem said...

Wat die nuchtere kijk betreft heb ik mijn bedenkingen.

Jul is sinds kort bezig om fietsen te krijgen ( lees goed "krijgen") voor een paar kinderen op de topsport school triathlon. Ook heeft hij onlangs navraag gedaan om bij een gekend fietsmeeting centrum diezelfde sportschool aan vermindere prijs te laten opmeten. Misschien vergis ik me maar den Jul misbruikt hier zijn " Cabinets" invloed een beetje .....

Ik vraag mij af of hij dit voor de andere sporten ook doet?

Ook de eeuwige "zeer" (zie VTDL) van Jul ... nl. het gratis gebruik van een auto is weer aan de oppervlakte. Ik wens hem dan ook een goede zoektocht... voor hem en zijn baasje ;-)

 
At 9/30/2006 11:13:00 a.m., Anonymous Anoniem said...

Het is ook daarom dat ik tevens vermelde dat ik hoop dat Jul ook deze inspanningen voor andere sporten doet, het lijkt me niet meer als normaal om als topsportcoordinator elke sport als evenwaardig te beschouwen, ook al is de persoonlijke mening misschien wel anders.

 

Een reactie posten

Links to this post:

Een link maken

<< Home